-wreck

Ask me or not.   -wreck = digital ///////// artinwreck.tumblr.com = 35mm

Diego Ferrer. Hang ten. Borriana, platja de la rotonda. 
http://www.revistahangten.com/diego-ferrer-burriana-style/

Diego Ferrer. Hang ten. Borriana, platja de la rotonda. 

http://www.revistahangten.com/diego-ferrer-burriana-style/

— hace 5 meses
#la rotonda  #borriana  #hangten  #classic surf  #artinwreck  #digital  #nikon5100  #hangten mag